Voor ons online-reserveringssysteem maken we gebruik van de app TeamBooking, deze app wisselt gegevens uit met ons persoonlijke Google-account. Dit houdt in dat ons Google-account toegang heeft tot de gegevens die u invult. De door u ingevulde e-mailadressen worden niet openbaar gemaakt noch wordt het door Google doorgegeven aan derden of op andere wijze verspreid. Google gebruikt het alleen als dataverzameling en koppelt uw reservering aan de Google-agenda van Theatercafé de Richel, zodat we uw reserveringen goed kunnen bijhouden.

Deze site maakt alleen cookies aan tijdens de reservering. Dit zijn noodzakelijke cookies, daarom kunt u ze niet uitschakelen. Wij verzamelen geen cookies voor andere doeleinden.